Kệ để hàng trong kho 3 sàn

    Số mặt sàn: 03 sàn

    Chiều cao: 2.5m

    KT mặt sàn: 250x60cm

    Tải trọng: 300kg/sàn