Cây cau vàng Nhật Bản

  700.000 

  TÊN KHOA HỌC Chrysalidocarpus lutescens Wendl
  TÊN THÔNG THƯỜNG Cau lụa vàng Nhật Bản
  QUY CÁCH SẢN PHẨM Chiều cao ~120 cm
  ĐỘ KHÓ Dễ chăm sóc
  YÊU CẦU ÁNH SÁNG Nắng tán xạ, chịu được nắng trực tiếp
  NHU CẦU NƯỚC Ít nước, 2 – 3 lần/tuần